POVINNÁ PUBLICITA3.5.2022

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované


Název projektu: Pořízení technologií - ZOWADA GROUP, a.s. 2019

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018173


GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ