Informace o realizaci projektu

11.10.2020

Název projektu: Pořízení technologií - ZOWADA GROUP, a.s. 2019

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018173

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název výzvy: TECHNOLOGIE - VIII. VÝZVA

celkové způsobilé výdaje 2 195 923,00 Kč

celková požadovaná dotace 988 165,35 Kč

míra podpory 45 %

Hlavním cílem a předmětem projektu je pořízení Čerpadla betonových směsí.

Popis projektu

Předmětem realizace projektu je nákup Pístového čerpadla na čerpání betonu do těžko dostupných místech a hustě zastavěných oblastí.

Jedná se o malé, lehké, tiché čerpadlo, ideální pro dopravu čerpatelného konstrukčního betonu. Čerpadlo má hydraulický pohon, který umožňuje zpětný chod a plynulé nastavení dopravního výkonu, dostatečný objem násypky pro nepřetržité doplňování materiálů přímo z mixu a jeho rychlé přečerpání na místo potřeby.

Jedná se o čerpadlo na jemný beton, které je schopné na malém prostoru zpracovat materiál o max. zrnitosti 32 mm s dopravním tlakem 70 bar a dopravním výkonem 18 m3 /hod.

Použití čerpadla na jemný beton je výhodné především tehdy, pokud je na stavbě málo místa nebo je třeba v menším rozsahu provádět nástřik betonu.

Díky instalovanému automatickému těsnění lze bez problémů čerpat také extrémně tekuté materiály.