Aktuálně otevřené dotační programy

Nová zelená úsporám

  • dotace na fotovoltaiku
  • dotace na novostavbu s velmi nízkou energetickou náročností
  • dotace na tepelné čerpadlo
  • dotace na zateplení

Dešťovka

  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody    

VOLEJTE: +420 777 467 688