Spolupracujeme na výstavbě Centra Edukacji Ekologicznej v polském Skoczówie