Opravujeme kulturní památku - těžní věž Terezie v areálu Bezruč.

07.07.2021

Reportáž České televize

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100031013-udalosti-v-regionech/video/869114

Investorem opravy je DIAMO, státní podnik

https://www.diamo.cz/cs


Popis kulturní památky:

Sdružené těžní věže nad jámou Terezie tvoří atypickou soustavu dvou věží o rozdílné výšce, jejichž konstrukce jsou postavené u sebe na společných základech ve vzájemném pootočení o 90°. Nejprve byla postavena v r. 1902 vyšší věž a později v roce 1916 byla přistavěna věž nižší. Obě věže mají ocelovou vzpěrovou konstrukci, řešenou jako nýtovaná příhradová ocelová soustava. Konstrukce věží byla dodána železárnami ve Vítkovicích. Výška vyšší věže po osu těžních kol-lanovnic je 30 m od úrovně těžního povalu. V hlavě nese dvě lanovnice o průměru 4,5 m uložené vedle sebe. Nižší věž má po osu těžních kol výšku 24 m od úrovně těžního povalu. V hlavě nese dvě lanovnice o průměru 2,7 m, uložené vedle sebe.

Vyšší věž sloužila pro dvojčinné klecové zařízení, které bylo vybaveno elektrickým pohonem v pozemním provedení. Nižší těžní věž byla vybavena havarijním těžním zařízením, které sloužilo jako náhrada lezního oddělení v jámě.

Základní kapacity funkčních jednotek:

- Zastavěná plocha těžní budovy: 16,63 x 18,5 m

- Půdorysný rozměr vyšší věže: 2,85 x 2,95 m

- Půdorysný rozměr nižší věže: 1,65 x 2,6 m

- Celková výška: 36 m

- Celková plocha ocelové konstrukce: 6 000 m2